ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σχεδίαση Εταιρικής Ταυτότητας

Στην Z Design σχεδιάζουμε, έμπνευση και δημιουργικότητα, την εταιρική σας ταυτότητα με τρόπο σαφή που αναδεικνύει την προσωπικότητα της επιχείρησης σας.


 • Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας ξεκινά πάντα από τη σχεδίαση του λογότυπου, το οποίο καθορίζει και την εικόνα των υπόλοιπων στοιχείων. Δείτε περισσότερα σχετικά με την σχεδίαση λογότυπου.
 • Η εταιρική ταυτότητα είναι η πρώτη εικόνα και ο καθρέφτης της κάθε επιχείρησης και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της, να την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό και να την αναδεικνύει.
 • Σχεδιάζουμε την εταιρική ταυτότητα με τρόπο σύμφωνο με το προφίλ της εκάστοτε επιχείρησης και συμβάλλουμε με την εικόνα της στο μέγιστο για την επίτευξη των στόχων της.
 • Στη Z Design έχουμε την τεχνογνωσία, την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις marketing που απαιτούνται για ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα.
Σχεδίαση Λογότυπου

Σχεδίαση Λογότυπου

Το λογότυπο είναι το κύριο στοιχείο που με το χρώμα και το σχήμα του, θα καθορίσει το ύφος όλης της εταιρικής ταυτότητας και το οποίο θα βρίσκεται πάντα  σε όλα τα στοιχεία της.

Αναγνωρισιμότητα & Ενιαία Εικόνα

Αναγνωρισιμότητα & Ενιαία Εικόνα

Όλα τα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας θα  πρέπει να έχουν αναγνωσιμότητα και να αποπνέουν μία ενιαία εικόνα, καθώς με αυτά γίνεται η καθημερινή επικοινωνία της επιχείρησης.

Προσοχή & Σαφήνεια

Προσοχή & Σαφήνεια

Σχεδιάζουμε την εταιρική ταυτότητα ώστε αρχικώς να προκαλεί την προσοχή και στην συνέχεια να περνάει το μήνυμα με σαφήνεια, ώστε να μένει στην μνήμη του κοινού εύκολα.

Διαδικασία & Κόστος Σχεδίασης Εταιρικής Ταυτότητας

Στη Z Design λαμβάνουμε σημαντικά υπόψιν στην δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας το ρυθμό και τις οικονομικές συνθήκες των σημερινών επιχειρήσεων, που θέλουν άμεση, γρήγορη και κατανοητή επικοινωνία.


Τα βασικά στοιχεία μιας εταιρικής ταυτότητας είναι:

 • Σχεδίαση λογότυπου.
 • Σχεδίαση επαγγελματικής κάρτας.
 • Σχεδίαση επιστολόχαρτου.
 • Σχεδίαση φακέλων.

Η εταιρική ταυτότητα μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά επιπλέον στοιχείων όπως:

Ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες,  folders, καταλόγους προϊόντων,  πολυσέλιδα φυλλάδια, τιμοκαταλόγους, μενού,  μπλοκ τιμολόγησης, θήκες cds, roll up stands, κτλ...

Επίσης η εταιρική ταυτότητα μπορεί να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη λύση Branding:

 • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
 • Προφίλ οπτικής προβολής
 • Προφίλ λεκτικής προβολής
 • Χρωματική παλέτα προβολής
 • Δημιουργία & επιμέλεια κειμένων
 • Σχεδίαση εταιρικών εντύπων
 • Σχεδιασμός συσκευασίας
 • Δημιουργία ιστοσελίδας
 • Προώθηση ιστοσελίδας
 • Διαδικτυακή διαφήμιση
 • Φωτογραφία & Βίντεο
 • Εκθεσιακή παρουσίαση
 • Διαφήμιση Multimedia
 • Υπηρεσίες Marketing

*** Μία ενδεικτική τιμή ολοκληρωμένης λύσης Branding για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ξεκινάει από 1800 €.


Διαδικασία σχεδίασης εταιρικής ταυτότητας:

 • Καταγραφή και μελέτη του αντικειμένου της επιχείρησης σας.
 • Σχεδιάζουμε το προσχέδιο των στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας, βασισμένα στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.
 • Παρουσίαση, αξιολόγηση και καταγραφή τυχόν παρατηρήσεων ή αλλαγών.
 • Προχωράμε και ολοκληρώνουμε την δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας.

Σχεδίαση Εταιρικής Ταυτότητας - Κόστος:

 • Η κοστολόγηση του σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας γίνεται με βάση το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε να γίνει η επικοινωνία, η μελέτη, η έρευνα αγοράς, ο σχεδιασμός, η ποσότητα προσχεδίων και οι αλλαγές.
 • Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται το 30% της τιμής που θα έχει προσυμφωνηθεί.

 

 

  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  Τιμές για 1 προσχέδιο


  από 80 €

 • Εάν έχετε ήδη έτοιμο Λογότυπο.

 • από 149 €

  Σχεδίαση:

 • Εταιρικού Λογότυπου
 • Επαγγελματικής Κάρτας
 • Επιστολόχαρτου
 • Φακέλων

 • H τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%, είναι τιμή χονδρικής και απευθύνεται σε επαγγελματίες.


Search