ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Σχεδιάζουμε με έμπνευση και δημιουργικότητα τα έντυπα σας, με κύριο γνώμονα να μεταδώσουμε τα μηνύματα της επιχείρησής σας με σαφήνεια, με μοντέρνο σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα, όπως:

 • Κάρτες
 • Διαφημιστικά έντυπα
 • Φάκελα
 • Επιστολόχαρτα
 • Λογιστικά έντυπα
 • Αφίσες
 • Επιγραφές
 • Ημερολόγια
 • Ντοσιέ-Folder
 • Προσκλήσεις
 • Ευχετήριες κάρτες
 • Προϊόντα συσκευασίας
 • Περιοδικά
 • Βιβλία
 • Εφημερίδες
 • Roll up stands - Poster stands

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΚΟΣΤΟΣ

Η κοστολόγηση του σχεδιασμού των εντύπων γίνεται με βάση το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε να γίνει η επικοινωνία, η μελέτη, η έρευνα αγοράς, ο σχεδιασμός η ποσότητα προσχεδίων και οι αλλαγές - διορθώσεις που τυχόν θα προκύψουν.

TOP