Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων - SEO

Σχεδιάζουμε και προωθούμε ιστοσελίδες φιλικές προς το χρήστη και τις μηχανές αναζήτησης, για υψηλά αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης.

To SEO (Search Engine Optimization), δηλαδή η βελτιστοποίηση ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης είναι συνυφασμένο με όλες εκείνες τις ενέργειες και επεμβάσεις που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν στην δομή και στο σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας ώστε το περιεχόμενο της να είναι φιλικό στις μηχανές αναζήτησης. Στόχος του SEO είναι η υψηλή κατάταξη μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης με σκοπό την αύξηση επισκεψιμότητα της. Δηλαδή οι χρήστες που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με λέξεις κλειδιά (keywords), να μπορούν εύκολα να βρίσκουν την ιστοσελίδα σας και να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρεται.

Το SEO θα πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που είναι βαθειά γνώστες του αντικειμένου και μεθοδικοί γιατί είναι μια χρονοβόρα και με πολλές παραμέτρους διαδικασία, που όμως όταν γίνεται σωστά προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα στην αύξηση της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας.

Θεωρούμε πως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας θα πρέπει να λαμβάνει κυρίως δύο παραμέτρους:

Να είναι φιλικά σχεδιασμένη προς τον χρήστη που την επισκέπτεται και να γίνεται εύκολη και γρήγορη η περιήγησή του στις πληροφορίες της.
Να είναι φιλική ως προς τις μηχανές αναζήτησης και εύκολα προσβάσιμη από αυτές με σκοπό την υψηλή κατάταξη και την αύξηση της επισκεψιμότητάς της.

Οι υπηρεσίες βελτιστοποίησης SEO που προσφέρουμε:

  • Επιλογή λέξεων κλειδιών (keywords).
  • Έρευνα και αναζήτηση στο διαδίκτυο.
  • Βελτιστοποίηση της δομής και του κώδικα.
  • Βελτιστοποίηση του γραφικού περιεχομένου.
  • Επιμέλεια κειμένου σε σχέση με τις λέξεις κλειδιά.
  • Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης.
  • Χτίσιμο συνδέσμων (link building strategy).
  • Εγκατάσταση και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων.

TOP