Πιστοποιητικά Ασφαλείας SSL

Στην Z-Design παρέχουμε πιστοποιητικά ασφαλείας ssl που εγγυώνται την μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layers) αναπτύχθηκε από προγραμματιστές της εταιρείας Netscape ώστε να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο.

Πρακτικά προστατεύει ευαίσθητες και προσωπικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ ενός ιστοχώρου και των επισκεπτών του. Είναι πολύ χρήσιμο για την ασφάλεια ενός ιστοχώρου, ειδικά όταν πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου γίνονται συναλλαγές αγοράς και ανταλλάσσονται μεταξύ των επισκεπτών και του ηλεκτρονικού καταστήματος ευαίσθητες πληροφορίες όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις τηλέφωνα κτλ... Με την χρήση ενός πιστοποιητικού ssl αυξάνεται η ασφάλεια του ιστοχώρου και κατ' επέκταση η αξιοπιστία του ώστε να ενθαρρύνονται περισσότερο οι επισκέπτες του να κάνουν μια online αγορά.

Πως λειτουργούν τα Πιστοποιητικά Ασφαλείας SSL:

Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο υπολογιστών εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί το TCP/IP για τη μεταφορά των δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Για τον λόγο αυτό μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών σε πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου όπως για παράδειγμα το HTTP, το FTP, το telnet κτλ.

Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου γίνεται σε κύρια βάση χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Το SSL λειτουργεί πριν το TCP/IP και μετά τις εφαρμογές υψηλού επιπέδου, όπως είναι για παράδειγμα η προβολή ιστοσελίδων (HTTP), η μεταφορά αρχείων (FTP) και το email (IMAP). Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που κάνει το SSL είναι να παίρνει τις πληροφορίες από τις εφαρμογές υψηλότερων επιπέδων, να τις κρυπτογραφεί και στην συνέχεια να τις μεταδίδει στο Internet προς τον Η/Υ που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά και τις ζήτησε.

Η γνώση και η εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι ένα ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας κρυπτογράφησης είναι σήμερα 128 bit. Εμείς εφαρμόζουμε και υποστηρίζουμε επίπεδα κρυπτογράφησης 256 bit για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι για την ασφάλεια ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και κατ' επέκταση των online συναλλαγών του. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με την χρήση των πιστοποιητικών SSL μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

TOP