Δημιουργία Εξωτερικών Συνδέσμων - Link Building

Αναλαμβάνουμε με τη μέγιστη επιτυχία τη δημιουργία και διανομή ενός συνδέσμου της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο.

H δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων - link building είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης, γιατί αυτές βάζουν σαν κριτήριο κατάταξης στην αναζήτηση τους το πλήθος και την "ποιότητα" των εξωτερικών συνδέσμων που οδηγούν σε μια ιστοσελίδα. Είναι τόσο σημαντικό που στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό link προς μια ιστοσελίδα, ίσως να μην μπορέσει αυτή να εμφανιστεί ποτέ στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης, των μεγάλων μηχανών αναζήτησης, όπως η Google, η Yahoo κτλ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επισκεφθείτε οποιονδήποτε ιστοχώρο και να κάνετε ανταλλαγή link γιατί μπορεί να έχετε τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γι' αυτό και η όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνεται από έμπειρα άτομα.

Η ομάδας μας στην z-design διαθέτει την εμπειρία και την γνώση για να αναλάβει μετά από μελέτη και έρευνα του αντικειμένου της ιστοσελίδας σας αποτελεσματικά όλα τα στάδια της διαδικασίας του link building.

TOP